KONEURAKOINTIPALVELUT

- Tiekunnossapito kesät ja talvet
- Tienlanaukset, muotoilut ja soritukset sekä tienrakennnus
- Rakennuspaikkojen pohjatyöt ja maa-ainekset
- Maa-aineksien myynti: soraa, kalliomursketta ja multa
- Lumityöt ja hiekoitukset.

OTA YHTEYTTÄ!
RIKU JOKIMIES/0400 172 580
sähköposti: riku (at) jokimies.fi

Media Ahonen 2011